I I

เสื้อ บีจี กรุงไทย

เสื้อ บางกอกกลาส กรุงไทย ใช้แข่งในรายการ ควีนคัพและสิงคโปร์คัพ
เป็นเสื้อยุคแรกของ บีจี (Bangkok glass Fc)
หลังจากเทคโอเวอร์สโมสรมาจากธนาคารกรุงไทย
ปัจจุบันใช้ชื่อ บีจี ปทุม
ตัวนี้ หลังสกรีน รุ่งโรจน์ สว่างศรี
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น