เสื้อบุรีรัมย์ ปี 2010

เสื้อบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ปี 2010 Rare item
เป็นเสื้อรุ่นแรกของสโมสรแห่งนี้
หลัง Take over สโมสรมาจากการไฟฟ้า

ช่วงปี 2010-2011 ยังใช้ชื่อ บุรีรัมย์ พีอีเอ
ก่อนที่จะเปลี่ยนชื่อมาเป็น บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด จนถึงปัจจุบัน
ความคิดเห็น